13 | 04 | 2024
Головне меню
Авторизація

Зараз на сайті

Зараз 28 гостей і жодного зареєстрованого користувача на сайті

Посилання. Правила оформлення

Щоразу, коли у вашій роботі наводяться дані, відомості, ідеї, розробки, твердження, взяті із джерел авторства іншої особи, а не отримані або створені безпосередньо вами, необхідно вказувати посилання на автора та джерела цитування інформації. Порушення вказаних правил і їх недотримання розцінюється як плагіат. Однак використання загальновідомих фактів (Земля обертається навколо Сонця, Конституція України прийнята 28 червня 1996 року тощо) не потребує посилань.

Зазвичай у роботах використовується внутрішньотекстове бібліографічне посилання на джерело використаної інформації. Посилання зазначають у кінці цитованого тексту в квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номер сторінки з цитованим текстом. Якщо здійснюється посилання на роботу в цілому або цитується загальна ідея роботи, достатньо вказати лише номер джерела у списку використаних джерел. У такому випадку відсутня необхідність вказівки на сторінковий інтервал цитати.

ПРИКЛАДИ:

  1. У монографії «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених» актуалізується проблема формування звички вчинення плагіату: «Ще зі школи у молоді виробляється звичка, яка дозволяє без будь-яких докорів сумління завантажувати роботи з мережі Інтернет й отримувати за це позитивні оцінки» [7, с. 67].
  2. Автори монографії «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених» зазначають, що формування звички завантажувати роботи з мережі Інтернет без жодних докорів сумління для отримання позитивних оцінок відбувається іще у період навчання у школі [7, с. 67].

У квадратних дужках 7 – це порядковий номер цитованого джерела у списку використаних джерел, а с. 67 – номер сторінки, звідки взята цитата.

Зверніть увагу! В обох прикладах використано одну і ту ж цитату з джерела Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : колективна моногафія / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. У першому випадку цитований текст взято у лапки, оскільки він наводиться дослівно, беж жодних змін. У другому випадку лапки не використовуються, оскільки текст цитати перефразовано зі збереженням суті. В обох випадках потрібно вказати посилання на цитоване джерело!

У разі необхідності посилання на кілька джерел (наприклад, на праці одного автора) потрібно у квадратних дужках через крапку з комою перерахувати їх порядкові номери у списку використаної літератури або використати тире, якщо номери розташовані підряд.

ПРИКЛАД:
Питання дотримання академічної доброчесності висвітлене у працях зарубіжних вчених [5–10; 13; 22]. У цьому випадку у квадратних дужках вказуються джерела у списку використаної літератури з 5 по 10, а також 13 та 22.

Посилатися варто на першоджерела! Якщо ж використання інформації із вторинного джерела є вимушеним (наприклад, цитату одного науковця взято з монографії іншого через відсутність оригіналу), у квадратних дужках необхідно зробити примітку «Цит. за: », тобто цитовано за таким-то джерелом.

ПРИКЛАД:
Німецький філософ Карл Ясперс вважав: «Сенсом університетської освіти є те, що її обирають люди, які володіють незвичайною духовною силою й відповідним інструментарієм» [Цит. за: 5, с. 35]. Ця дослівна цитата подана у вже згадуваній монографії «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених» (2017) і відповідно перекладена з мови оригіналу. Якщо, наприклад, автор використовує у своїй роботі цю цитату не з першоджерела – праці Ясперса «Die Idee der Universitdt», а з вторинного джерела – монографії, то обов’язково вказуються примітка «цитовано за» джерелом під відповідним номером зі списку літератури та сторінка з цитатою.

З інформацією про види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах можна ознайомитися у ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Графік роботи

8:15-17:05
Вихідні: сб, нд

Абонемент
Читальні зали

LiveZilla Live Chat Software