11 | 04 | 2021
  • new
  • new

В електронному архіві університету розміщені повні тексти дисертацій, захист яких відбудеться у жовтні 2015 р.

22.09.2015 р.

Nauka2 жовтня 2015 р. о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 03.00.16 – екологія). Науковий керівник – доктор біологічних наук Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, головний науковий співробітник науково-дослідного центру цивільного захисту Перепелятніков Георгій Петрович. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14 липня 2015 р. № 758 повні тексти цих досліджень розміщені в інституційному репозитарії ЖНАЕУ.

Автор дисертації «Радіоекологічне обґрунтування допустимих рівнів забруднення ґрунту 137Cs для ведення підсобного господарства на радіоактивно забруднених територіях у віддалений період» – Кимаковська Ніна Олександрівна. Офіційні опоненти: Гудков Ігор Миколайович – доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, завідувач кафедри радіобіології та радіоекології Національного університету біоресурсів та природокористування України та Виноградська Вікторія Дмитрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС НАН України.
В інституційному репозитарії ЖНАЕУ можна ознайомитися із електронною версією повного тексту автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Гудкова І. М.

Виноградської В. Д.

2 жовтня 2015 р. о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 03.00.16 – екологія). Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри загальної екології ЖНАЕУ Дубовий Володимир Іванович. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14 липня 2015 р. № 758 повні тексти цих досліджень розміщені в інституційному репозитарії ЖНАЕУ.

Автор дисертації «Агроекологічні особливості вирощування томатів на території Житомирського Полісся» – Стежко Олександра Віталіївна. Офіційні опоненти: Пузік Володимир Кузьмич – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри екології та біотехнологій, ректор Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва та Палапа Надія Василівна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії розвитку сільських територій Інституту агроекології та природокористування НААН.
В інституційному репозитарії ЖНАЕУ можна ознайомитися із електронною версією повного тексту автореферату та дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Пузіка В. К.

Палапи Н.

LiveZilla Live Chat Software